12987200_589962687833846_7241301998641514104_n.jpg

作者:周福寶

-------------------------------------------------------

在我的冷靜裏,

有一座火山。

在我的微笑裏,

有幾千滴夜晚的哭泣。

在我的昏花老眼裏,

有整個大海的變幻。

我願意黃金扮成塵沙,

我願意寶石扮成頑石。

我厭惡殘弱的嘆息,

我更厭惡歲月的流失。

而今,

我不再狂笑,

更難得哭泣。

這個世界本沒有什麼值得笑的!

這個世界本沒有什麼值得哭的!

arrow
arrow
    全站熱搜

    周爺爺 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()